Professionell filmproduktion har varit en nödvändighet sedan filmen uppfanns. Numera framställs det mest film i Bollywood och Hollywood, Indiens respektive USA:s centrum för filmproduktion. I Sverige kommer ett femtiotal svenska långfilmer ut på biografer varje år, bland annat tack vare framgångsrika produktionsbolag i Stockholm och på andra ställen i landet.

Produktion av independentfilm eller amatörfilmer brukar ha en lägre budget och en person kan ha flera yrkesroller. Under förproduktionen utformas filmens utseende och det sker en planering av arbetet. Då brukar också de olika yrkeskategorierna tillsättas, som regissör, rollsättare och scenograf. Många andra personalgrupper kan vara involverade, särskilt när det gäller stora och mer påkostade produktioner. Efter själva inspelningen sker också en efterproduktion där filmen klipps ihop och visuella effekter framställs.

Filmens framgångsfaktorer

I vårt land är det många som kopplar av genom att titta på film vilket vi skrivit om tidigare. Men det kan ändå vara svårt för just svenska filmer att nå sin publik. Med anledning av detta har många aktörer efterfrågat forskning och kunskap kring vad det egentligen är som publiken vill se när de tittar på film. Svenska Filminstitutet beskriver forskning från Glasgows universitet som visar att det är fyra grundläggande känslor som alla människor har gemensamt. Dessa är lycka, avsky, sorg och överraskning. De flesta vill uppleva någon av dessa känslor när de tittar på film. Genom att fokusera på känslorna kan en film tydligt nå ett visst segment av marknaden.

De som vill bli berörda eller gråta när de ser på film är ungefär en fjärdedel av tittarna. De ser på film oftare än majoriteten av befolkningen. De är också oftast kvinnor, bor runt Stockholm och har högre utbildning jämfört med de flesta filmtittare. Endast 14 procent av filmälskare vill se på filmer som ger dem skräck eller obehag. De är oftast i åldersgruppen 15 till 29 år och är oftare arbetare än tjänstemän.

Filmer som nått fram till publiken

Alla filmer upplevs inte som framtida kioskvältare när de spelas in, varken av produktionsbolaget eller av skådespelarna. En del av filmerna har dock blivit oväntade succéer, som Trainspotting exempelvis. En film som inte var särskilt framgångsrik på bio var Fight Club, som dock senare utvecklades till att få kultstatus när den släpptes på DVD.